02 Μαΐου, 2010


"Σας παρακαλώ...μην υποβιβάζετε τη νοημοσύνη τού κόσμου. Ο κόσμος έχει πιά ξυπνήσει...", λένε οι πολιτικοί και όχι μόνο.