06 Φεβρουαρίου, 2017

Μάραθος

Επηρεασμένος από την ανάγνωση
μιάς εκδοχής τών Αδελφών Καραμαζώφ
Σε στάση προσοχής, σαν από φόβο,
μνημόσυνο σε εκκλησάκι τού Μαλεβιζίου
Πόσες φορές σκέφτηκα με λύπη:
ποτέ δε θα μπορέσω να σε πιστέψω, Ορθοδοξία
Όμως θα κλίνω πάντοτε την κεφαλήν μου
στις φωνές και τα γένια τών ιερωμένων σου