09 Μαΐου, 2014

Κοντή γιορτήΚυριακή, κοντή γιορτή. Τῆς κοντῆς γιορτῆς οἱ τρίχες τῆς φταίγανε.