15 Απριλίου, 2010

Χμμμ...

Το πιό βρώμικο πράγμα που μπορείς να κάνεις με το δάχτυλό σου δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Το πιό βρώμικο πράγμα είναι το να κρύβεσαι πίσω απ' αυτό.

N. V. P. V. N.Sul posto che siedo c’e’scritto
Non Voglio Piu Veder Nessuno
E’ il mio posto in un mondo
Che non ho mai amato e voluto
Sono stato costretto a sentirvi
L’ho fatto senza provare gioia
L’ho fatto per gentilezza pura
Senza mai provare niente
Ne’ gioia,ne’ amore,ne’ pieta’
E stato un senso di dovere
Com’un comportarsi bene
Uno stupido savoir vivre
Per non mandarvi via cosi’
Come si scaccia una mosca
Che ti disturba continuamente
Ed invece di schiacciarla
La  sopporti con pazienza
Pensando che sarebbe meglio
Cambiare posto
Cambiare stanza
Cambiare casa
Cambiare mille citta’
Ma la paura di ritrovarci
Ed aver fatto questo sforzo in vano
E’ quello che mi fa restare qui
Come un prigioniero
Con una condanna grave:
Il dovervi sopportare
Ad ognuno per un poco
E per sempre a nessuno.