02 Νοεμβρίου, 2011

Διαφορές




Αξιοπρέπεια. Αν κάτι ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα (άλλα) ζώα, αυτό είναι η αξιοπρέπεια, λένε. Βέβαια, το ίδιο λένε και για πολλά άλλα πράγματα που ξεχωρίζουν τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα. Αλλά ...και πάλι, έχει τόση σημασία αυτό, δεδομένου ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αξιοπρέπεια; Το αξιοπερίεργο βέβαια είναι για ποιό λόγο ο άνθρωπος μπαίνει κάθε τόσο στη διαδικασία να βρίσκει διαφορές από τα άλλα ζώα.