17 Μαΐου, 2011

Κατόρθωμα

Θα αντιμετωπίζαμε ψυχραιμότερα το θάνατό μας αν μετά μπορούσαμε να τον διηγηθούμε σε κάποιον φίλο, κερδίζοντας το θαυμασμό του για το καινούργιο μας ...κατόρθωμα.