18 Ιανουαρίου, 2010

Λευκοί Χώροι

 Πτώματα λέξεων. Παράγραφοι - νεκροταφεία. Περιπλανιέμαι στους λευκούς χώρους των σελίδων ενός βιβλίου που δεν τέλειωσε ακόμη. Φορές φορές μαζεύω από κάτω κανένα γράμμα ακόμα ζωντανό...ένα α, ένα κ, ένα λ... Τα παίζω λίγο στην παλάμη μου. Ύστερα τα πετάω ψηλά κι αυτά γίνονται σύννεφα. Τα βράδια κάτω απ' το φεγγάρι περιμένω τη βροχή. Και δεν χάνω το κουράγιο μου: καμμιά φορά ίσως κι ο ουρανός θα συμφωνήσει μαζί μου.

I was walking along, minding my business,
When out of the orange colored sky,
Flash, bam, alacazam, Wonderful you came by.
.
I was humming a tune, drinking in sunshine,
When out of that orange colored view
Wham, bam, alacazam, I got a look at you.
.
One look and I yelled timber
Watch out for flying glass.
Cause the ceiling fell in and the bottom fell out
I went into a spin and I started to shout
I've been hit, This is it, this is it, this is it.
.
I was walking along minding my business
When love came and hit me in the eye
Flash, bam, alacazam,
Out of the orange colored sky
.
Well, one look and I yelled timber
Watch out for flying glass.
Cause the ceiling fell in and the bottom fell out
I went into a spin and I started to shout
I've been hit, This is it, this is it, this is it.
.

Καθεστώτα

Στα θρησκευτικά καθεστώτα απαγορεύεται να σκέφτεσαι. Στα ολοκληρωτικά καθεστώτα επιτρέπεται να σκέφτεσαι αλλά όχι και να μιλάς. Στα Δημοκρατικά καθεστώτα επιτρέπεται να σκέφτεσαι και να μιλάς αλλά όχι και να συμπεριφέρεσαι ανάλογα.