12 Ιουνίου, 2012

Κύκλοι ερημιάςΠνίγομαι όταν γύρω μου
νιώθω να μην υπάρχει για όλους
αυτή η ερημιά τού χρόνου
που εγώ κατάφερα στη ζωή μου:
Να, οι ομόκεντροι κύκλοι
που περιττοί είναι μα κοσμούν
με έναν αιώνα εγκράτειας
είκοσι χρόνια ομορφιάς