02 Σεπτεμβρίου, 2018

Κατακλυσμός

Ο Πατέρας κρεμασμένος στα ερείπια της Δρέσδης
Φώναζε από τα ψηλά κτήρια: Στρατηγέ!...Στρατηγέ μου!...

Πού να είναι τώρα οι βάρβαροι με τα ποντίκια στις σέλλες
Τους είχε είδει ο παππούς στην πολιορκία της Βιέννης
Κατακτητές και ελευθερωτές έρχονται όλοι από την Ανατολή
σπρωγμένοι από κάποια ηλεκτρομαγνητική δύναμη
δημιουργημένη από το μαγνητικό πεδίο αυτής της Γης

Γη που διάλεξε να σκλαβώνεται και να λευτερώνεται
σε ένα "την μία χάνω - την μια κερδίζω"
σε ένα "πάνω -κάτω", επιπλέω και βυθίζομαι
Ύφεση και έξαρση
Άμπωτη και πλημμυρίδα
Κατακλυσμός, Στρατηγέ μου!