01 Μαρτίου, 2019

Stats


Παρ' όλο που όλοι συμφωνουν ότι μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη, υπολογίζεται πως 5,5 νεκροί στους 100.000 συνεχίζουν να κάνουν λάθη. Οι 2 από αυτούς διαπράτουν ακόμα περισσότερα από όσα έκαναν εν ζωή, όπως θεωρείται βέβαιο.
4/1000 άνθρωποι αναπτύσσονται σωματοψυχικά με αργότερο ρυθμό από τους υπόλοιπους αλλά τελικά φτάνουν σε καλύτερες επιδόσεις από τους άλλους, στην πολύ ώριμη ηλικία τους.
4 στους 10 πάσχοντες εύχονται οι παθήσεις τους να επιδεινωθούν είτε να μείνουν στάσιμες, για ασφαλιστικούς λόγους, συνήθως επιδομάτων.
1 στους 3 καπιταλιστές προέρχονται από πρώην σταλινικούς. 99 στους 100 σταλινικούς πιστεύουν πως θα μείνουν για πάντα σταλινικοί.
1 στους 10.000 ξανθούς και κοντούς Έλληνες, μου λένε, είχε πρόγονο Τούρκο. Επίσης 9 στους 1.000 τζογαδόρους έχουν λανθανόντως φιλομόφυλο προσανατολισμό. Μου λένε πως 3 στις 20 νοικοκυρές που φόρεσαν φούστα πριν τα 30 τους χρόνια, είχαν αργότερα σχέσεις με αλλοδαπούς χωρίς την πλήρη συναίνεσή τους (των αλλοδαπών).