28 Ιανουαρίου, 2019

Ο Μισάνθρωπος

Βιβλία συλλογής γραμματοσήμων έχω πάρα πολλά
Εκατομμύρια γραμματόσημα που όσο ζω θα τα φυλάω
Όταν φύγω μακριά από εδώ, μαζί μου όλα θα τα πάρω
Να μπορώ να στείλω από ψηλά αμέτρητα "α στο διάλο!"