01 Μαρτίου, 2018

Ο ΦΙΛΙΠΠΑΣ

Νάτος...Να που απόψε ήρθε ο Φίλιππας
αυτός που δεν αγάπαγε κανέναν όσο ζούσε
Αυτός που όσο έμεινε στον κόσμο αυτό
καλήν κουβέντα δεν είπε για κανένα

Βλάχος ο ένας και αμόρφωτος ο άλλος
γελοία είναι η ζωή και ο θάνατος απάτη
Η φτώχια είναι ηθική, άτιμος ο πλούτος
άρχοντας ο πλούσιος και ο φτωχός καρμίρης

Να που απόψε ήρθε ο Φίλιππας...ήρθε
Ήρθε για μερικές στιγμές και μας κοιτάζει
Γιατί έρχεται; Δεν κατάλαβε κανείς μας
Ίσως για να μην ξεχνά αυτούς που αηδιάζει