04 Μαΐου, 2011

Για χάρη τού παλιού καιρού

Ανικανοποίητος Καλλιτέχνης
Ο Θεός έπλασε τα "πάντα εν σοφία" αλλά ύστερα άρχισε να μην του αρέσει πια το έργο του και θέλησε να το καταστρέψει. Προσέλαβε, τότε λοιπόν, τον Άνθρωπο.