14 Μαΐου, 2010

Τα μεγαλύτερα αγαθά

Είναι η ειρήνη και η ελευθερία (ακόμα) τα υπέρτατα αγαθά;  Και τι είναι "ειρήνη";  Και τι είναι "ελευθερία";
Μήπως άλλα δύο δολώματα, δύο Δούρειοι Ίπποι;