04 Απριλίου, 2011

Η Επιβολή τού Δικαίου


Σκεφτόταν: 
"Το Δίκαιο, εκτός από Λογικά παραδεκτό, δεν θα έπρεπε να είναι κι Αισθητικά παραδεκτό; Ή μήπως η καταστρατήγηση τής Αισθητικής είναι ένας από τους τρόπους τού Δικαίου να επιβάλλεται;"