09 Μαΐου, 2010

A fine romance

Λέων

Μου αρέσει να μοιράζομαι πράγματα, αρκεί να παίρνω τη μερίδα τού λέοντος.

Motherless