05 Σεπτεμβρίου, 2018

Αορίστως

Μονάχος και μακρύς
alone and long

Μέσα στην νύχτα βαδίζω ευθυτενής
με ρολόι στον καρπό που φωσφορίζει
Το φως του διαγράφει ημικύκλια στο σκοτάδι
καθώς το βήμα και η διάθεσή μου
είναι αορίστως στρατιωτική.