24 Οκτωβρίου, 2010

Ανθρωπιστικά


Από μεγαλοψυχία κινούμενοι, εναντιώνονται στη Θανατική Ποινή, καταλήγοντας στην ...πιο ανθρωπιστική επιλογή: "Καλύτερα να ζήσει για να υποφέρει μια ζωή!".