23 Μαΐου, 2012

Paolo Conte
Νέρων

Είπε ο αφελής: 
Ανάθεμα!

Δεν υπήρξε ως τώρα επί Γης
Άλλος ειλικρινής ποιητής
Ούτε επιστήμων ευφυής
Που να μην έχει λαχταρήσει
-εκεί όπου όλα έβαιναν καλώς
και κάπως είχαμε ορθοποδήσει-
να βρεθούμε εκ νέου δυστυχείς;

Κάποιος, που ενώ είχαμε ησυχάσει, 
πάλι στην κοιμισμένη πόλη μας 
απ' την αρχή
μιάν αναξέλεγκτη φωτιά ν' ανάψει;