07 Φεβρουαρίου, 2014

ΙατρικήΙάθηκες, τώρα; Δυνατός όπως πρώτα δεν ξανάγινες, ούτε το ίδιο όμορφος. Μα τι σόι ιατρική είναι αυτή, που τον θάνατο αναβάλλει;