15 Μαΐου, 2012

Πρόσφατο

"Παλιό το τραγούδι αυτό, προπέρσινο" είπε ο νεαρός και ο μεσήλικας τον διόρθωσε "Μπα...πολύ πρόσφατο, σχεδόν πενταετίας!"