11 Μαΐου, 2010

Καλοί Χριστιανοί

Ο Θεός δεν χρειάζεται καλούς Χριστιανούς. Ο Θεός χρειάζεται Χριστιανούς που θα αμαρτάνουν και θα χρειάζονται συνεχώς τη συγχώρεσή Του.

"Χέζε ψηλά κι αγνάντευε"

Προέρχεται από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Ένας αρματωλός μπορούσε να πιαστεί σε μια από τις πιό προσωπικές στιγμές του από τους Τούρκους. Οπότε η ενδεδειγμένη τακτική ήταν να διαλέγει ένα μέρος με καλή ορατότητα (ψηλά). 

Δημόσια ζωή