02 Ιανουαρίου, 2015

Μιά άλλη σκλαβιά

Η ζωή που πολλοί κάποτε ονειρεύτηκαν και δεν μπόρεσαν να ζήσουν, λόγω τού ότι φαινόταν (και ήταν) τόσο εξωπραγματική και ανεφάρμοστη, έρχεται τώρα μπροστά μας. Και μάλιστα όχι σαν ανεφάρμοστη, αλλά σαν η μόνη ρεαλιστική. Αυτή η αποκλειστικότητά της όμως, την κάνει να φαίνεται επιβεβλημένη από τα πάνω, μια σκλαβιά ακόμα.