20 Μαρτίου, 2013

ΓέροιΚάθε που ήθελε να μάθει
αν κάποιος άραγε έχει πεθάνει
ήξερε ποιους να ρωτήσει:

Τους Γέρους ρώταγε
και κείνοι του 'διναν ραπόρτο

Ποιον ρουφιανέψανε στο Χάρο
Ποιανού κλέψανε τα χρόνια
Ποιανού οδοιπόρου δώσανε
επίτηδες, τάχα για κατάλυμμα
τού Άδη την αντρέσσα