14 Σεπτεμβρίου, 2019

Στερεομετρία

"Μην σας αυταπατά ο όγκος...Υπολογίστε και τις τρύπες."

                     (Κυρ Παντελής στο "ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ")