17 Μαρτίου, 2013

Ο Ευπρεπής Χαιρετισμός

Θέμα: Πώς θα μπορούσα να εκδηλώνω τη χαρά μου (αν είχα) προς το πλήθος (αν υπήρχε) χωρίς να θεωρηθώ ασεβής.
................................................................................................................................................

1. Με τη γροθιά (αριστερή ή δεξιά) υψωμένη και το βραχίονα στις 45 μοίρες.

2. Με τη δεξιά γροθιά σφιγμένη και την παλαμιαία επιφάνεια προς τα πάνω ενώ η αριστερή παλάμη χτυπάει λίγο πιο πάνω από τον αγκώνα (εσωτερικά).

3. Πάλι με σφιχτή γροθιά που εκτελεί ταλάντωση σε σχεδόν κάθετον άξονα (κατά Huftermann).

4. Φωνάζοντας "yesssssssssssss!" ή "γιουχουουου" ή "wow"

5. Με οριζόντιον, τώρα, ταλάντωσιν τής άκρας χειρός (Δεξιάς ή Αριστεράς ή αμφοτέρων) με τον Μέσο δάκτυλο σε ελαφράν κάμψιν και φοράν παράλληλον με την φοράν τής ταλαντώσεως.

6. Δια τών άκρων χειρών σύλληψις τού οσχέου και με ελαφράν ανόρθωσιν/προβολήν αυτού ούτως ώστε να "βλέπει" προς το πλήθος. Optional η κραυγή "Νααα!"

7. Τα δυο άνω άκρα εις κάμψιν -παλαμιαία επιφάνεια προς τα πάνω, σφιγμένες γροθιές- και απότομον, ταυτόχρονον τράβηγμα τών χειρών προς τον κορμόν.
Τελευταία επιθυμία (μετά θάνατον ζωή)


- Ε δε θα πεθάνουμε κιόλας!


Η γκιλοτίνα στήθηκε και περιμένει
να δούνε όλοι πόσο εύκολα
πάραυτα
κανείς πεθαίνει
όταν τού κόβεις το κεφάλι

Ο δήμιος φόρεσε τα καλά του
στέκει σε στάση προσοχής
Φορώντας τη στολή τής τελετής
θα περιφέρει αργότερα ένα γύρο στην πλατεία
το στρογγυλό απόκομμα
που στάζει φρέσκο αίμα
Λιγάκι ο κόσμος να χαρεί

Έπειτα, η δημοπρασία
Όχι μόνο έγκλημα και τιμωρία
Κεφαλή 1...
κεφαλή 2...
κεφαλή 3...

Κατακυρώνεται η κεφαλή
στην κυρά που στέκει ακίνητη παρακεί

Τέλος τής περιφοράς
και ανυπόμονη η κυρία
αρπάζει την κάρα απ' τα μαλλιά
τη χώνει κάτω απ' το φουστάνι
Τελευταία τού μακαρίτη επιθυμία