02 Ιουνίου, 2017

Ο idiot savant

Μη έχοντας μάθει όλα τα πράγματα στην ώρα τους, μη έχοντας μάθει μερικά απαραίτητα πράγματα ποτέ, μού έμεινε μια μεγάλη ανακούφιση: πως έχω μπρος μου ένα υπόλοιπο ζωής γεμάτο ανακαλύψεις.