09 Αυγούστου, 2011

Διαχρονικά έργα
Τα διαχρονικότερα έργα τού ανθρώπου: οι διαφυγές πυρηνικής ενέργειας στο περιβάλλον. Τι άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει τον πλανήτη διαρκώς, ακόμα και επί χιλιάδες χρόνια;


Total Eclipse