23 Μαρτίου, 2015

Έφευγε τα πρωινά

Κάθε πρωί, πριν οι άλλοι ξυπνήσουν, ετοιμαζόταν χωρίς να κάνει θόρυβο κι έβγαινε από το σπίτι. Πολλές φορές αυτό γινόταν χωρίς να υπάρχει λόγος -γριά γυναίκα να περιφέρεται ώρες μέσα στο κρύο ή τη ζέστη. Μέσα στο κεφάλι της, ήθελε να είναι όλοι μαθημένοι να ξυπνάνε το πρωί και να μην τη βρίσκουν εκεί. Σκεφτόταν πως, όταν "φύγει", θα είναι καλύτερα οι άλλοι να είναι συνηθισμένοι στην πρωινή της απουσία.