15 Φεβρουαρίου, 2013

ΕπώνυμαΔεν είναι το θάρρος σου
η αιτία τούτης της συνήθειας

Όπου βρεθείς κι όπου σταθείς
βιάζεσαι να παρουσιαστείς
Ένα όνομα θα πεις, ένα επώνυμο
ή έστω ένα σου παρατσούκλι

Λες και συνέχεια βρίσκεσαι στο Τμήμα τής περιοχής
ή σαν να πρέπει
στην πρωινή αναφορά τού Λόχου
"διώρου εξόδου" να αιτηθείς

Φουσκώνεις το στήθος
στέκεις ευθυτενής
Σούζα
ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ:
Φούφυ, Ρίνγκο, Κατρουλής