06 Μαρτίου, 2010

I 'm paranoid
I 'm depressed
I really don't know
Which one comes first

Θα μπορούσε να είναι...

Δεν τσακώθηκα με το γεράκο γιατί "θα μπορούσε να είναι πατέρας μου". Δεν τα 'βαλα με τη γριούλα γιατί "θα μπορούσε να είναι μάνα μου". Δεν καυγάδισα με τον νεαρό γιατί "θα μπορούσε να είναι  παιδί μου".
Απομένει δηλαδή να συναντήσω κάποιον που "θα μπορούσε να είναι ο εαυτός μου".