18 Σεπτεμβρίου, 2014

Πειθώ

Και τώρα τι κατάφερες; Απέδειξες πως ο κόσμος είναι "κακός" σε αυτούς που ήδη το 'ξεραν. Γι' αυτούς που δεν το δέχονταν τα επιχειρήματά σου ήταν λίγα.