02 Ιανουαρίου, 2012

Ωριμότητα


                                 Πρώιμη κι όψιμη ωριμότητα: ακριβώς το ίδιο κακό.