10 Οκτωβρίου, 2011

IGNU
IGNU

On top of that if you know me I pronounce you an ignu
Ignu knows nothing of the world
a great ignoramus in factories though he may own or inspire
them or even be production manager
Ignu has knowledge of the angel indeed ignu is angel in comical
form
W. C. Fields Harpo Marx ignus Whitman an ignu
Rimbaud a natural ignu in his boy pants
The ignu may be queer though like not kind ignu blows archangels for the strange thrill
agnostic women love him Christ overflowed with trembling
semen for many a dead aunt
He's a great cocksman most beautiful girls are worshipped by
ignu
Hollywood dolls or lone Marys of Idaho long-legged publicity
women and secret housewives have known ignu in another lifetime and remember their lover
Husbands also are secretly tender to ignu their buddy
oldtime friendship can do anything cuckold bugger drunk
trembling and happy
Ignu lives only once and eternally and knows it
he sleeps in everybody's bed everyone's lonesome for ignu - ignu
knew solitude early
So ignu's a primitive of cock and mind
equally the ignu has written liverish tomes personal metaphysics
abstract, images that scratch the moon 'lightningflash-flintspark', naked lunch, fried shoes, adios king
The shadow of the angel is waving in the opposite direction
dawn of intelligence turns the telephones into strange animals
Από τα πιο αγαπημένα ποιήματα - Allen Ginsberg: Ignu 

Λόγια


Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.
.............................................................................................................................

Επαφίεται;            (Δηλαδή δεν είναι έργο τού Κράτους η τήρηση τού συντάγματος;)
Πατριωτισμός;      (Ποιοί είναι οι πατριώτες και ποιοί οι μη-πατριώτες;)
Με κάθε μέσο;      (Όλα -μα όλα- τα μέσα;)
Βία;                       (Τι είδους βία;)
................................................................................................................................
Αυτά σημείωνα προ καιρού με ...βδελυγμία. Τώρα πια έχω συμβιβαστεί πως ζω σε μια χώρα που τρέφεται από τα μεγάλα λόγια και τις ανύπαρκτες πράξεις. Αυτά, κύριοι, είναι ζητήματα πάθους, ψυχής, ηρωισμού. Κι αυτά δεν παραγγέλνονται σε στυλ "Κοίτα...πιάσε και λίγο ηρωισμό όταν τον χρειαστεί η πατρίδα". Ο Έλληνας αρέσκεται στα μεγάλα λόγια, ιδίως στα δημόσια γραπτά. Όχι... Να μην ακούσω να λένε κάποτε πως χωρίς τα λόγια τους δε θα είχε υπάρξει ένας Παναγούλης!

Ramazzotti - Cher