18 Απριλίου, 2016

Λάρισα

Εις Λάρισα είδον
έμπροσθεν πινακίδος
"ΟΔΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΙ"
καθέτως να διέρχεται
ωχρό μπουρί χονδρό
που εσκέπαζε τη συλλαβή ΓΑ
και το αμφιλεγόμενον 
τού χαρακτήρος τού ανδρός