20 Απριλίου, 2015

Συμβιβασμοί

Ο "ιστορικός συμβιβασμός" αντικαταστάθηκε στην ορολογία τών ημερών μας από τον "έντιμο συμβιβασμό", δυνατή ένδειξη ότι υπάρχει και ανέντιμος συμβιβασμός.