04 Φεβρουαρίου, 2010

Χμμμ...

Αχρηστέψαμε τη στίξη πολύ πριν σκοτώσουμε την ορθογραφία.