20 Οκτωβρίου, 2011

Ε.Μ.Υ.Κάποιος ας τού διαβάσει την ψυχή,
μπορεί ένα μέντιουμ
να χρειαστεί,
μπορεί ένας γεωμέτρης ίσως
να διχοτομήσει τη γωνία
μέσα του που έχει πλευρές
την Αγάπη και το Μίσος
Ή μήπως ένας μετεωρολόγος
τις μετρήσεις του να κάνει
κοιτώντας τον μαύρο ουρανό
θα δει μέσα του
-πίσω απ' τον κουρνιαχτό-
το πρωινό που καταφθάνει

Κλικ 33