08 Μαρτίου, 2010

Ο πιό ψεύτης

Ο μεγαλύτερος ψεύτης είναι εκείνος που αναιρεί μιαν αλήθεια με μιαν άλλη αλήθεια. Τον ένα νόμο με έναν άλλο νόμο.

Ο καρπός

Περίμενα να ωριμάσει ο καρπός ώσπου μου έπεσαν όλα τα δόντια... Τόσο λίγα δόντια γιά τόσο πολύ καιρό!