25 Μαΐου, 2018

Φιλοξενία
                                            Φίλους από πέτρα απέκτησα

                                            Εκείνοι παλάτια μού έχτισαν

                                            Όταν με τον καιρό εγέρασαν

                                            Στα σπίτια τους τίποτα δεν άλλαξε

                                            Την παρέα μας τη φιλοξένησαν