12 Μαρτίου, 2010

Επικοινωνία

Γιατί άραγε επιμένουμε να "επικοινωνούμε" και μάλιστα στέκοντας σε άκαμπτη στάση  προσοχής - πρωτόκολλο δεξιώσεως - αφού αντιλαμβανόμαστε πως αναμφίβολα ο χρόνος έχει λήξει ;  Τα αντιμέτωπα σώματά μας κινούνται πλέον προς αντίθετες κατευθύνσεις. Οι εντυπώσεις των συζητήσεων παραμένουν πίσω μας ακίνητες να αλληλοκοιτάζονται. Θα περιμένουν εκεί:
Πάλι,την επόμενη μέρα, ανάμεσά τους θα σταθούμε γηραιότεροι.