18 Ιουλίου, 2011

Θερινός κινηματογράφος

Κλικ 16


Κάθε σώμα μπορεί να ραγίσει 
Να χωριστεί στα δυο
Να ανοίξει

Υπόσχεση:
Αντί για σπλάγχνα θα δεις ψυχή

Είναι όλα μια κοροϊδία
Καθώς βλέπεις προβάλλουν ακόμα δύο μάτια