09 Ιουνίου, 2011

2 μέτρα και σταθμά
Η πιο απροκάλυπτη μορφή ρατσισμού εναντίον τών κοντών σε μια φράση: "Κρίμα να πάει χαμένος, 2 μέτρα άνθρωπος!"

Οι μεγαλοφυίες
Δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει ποτέ μεγαλοφυία που να μην ανταμείψει τον εαυτό της με περισσή επιείκεια.