26 Φεβρουαρίου, 2012

Stop gun-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ!
-Μέσα από τη Μεγαλόπολη;
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(Αλήθειες υπάρχουν πολλές. Μας ενδιαφέρει αυτή που ανατρέπει αυτό που πιστεύουμε)

Κράτος
Διερωτάται κανείς: πώς στην Ελλάδα διαχειρίζονται τις αρμοδιότητες τού κράτους ώστε αυτό να λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά, ουσιαστικά και γρήγορα; Πρακτικό πνεύμα, εργατικότητα, ακεραιότητα, οργάνωση. Με άλλα λόγια, το Ελληνικό κράτος στηρίζεται στους κάτωθι πυλώνες:


Τι θα ήταν όμως οι πυλώνες αυτοί αν δεν είχαν "τα λαμπρά μεγάλα ονόματά τους"; Τίποτα...Έρχεται όμως η φαντασία (βλ. Η φαντασία στην εξουσία) και μοιράζει τα κατάλληλα ονόματα ώστε -κάτω από την πίεση τού ονόματός του- το κάθε υπουργείο να "ντοπάρεται" και να ξεπερνά τον εαυτόν του.

Παλαιά τα υπουργεία είχαν ένα ξερό, στεγνό, σκέτο τίτλο που σου αφαιρούσε την όρεξη να συνεργαστείς. Μετά το πέρασμα τών δύο κομμάτων από την εξουσία, και χάρη στη μεγαλοστομία τού ενός από αυτά, τα τωρινά ονόματα τών υπουργείων εμπνέουν τον πολίτη, εμφυσώντας του τη διάθεση να στηρίξει το κράτος!