20 Ιανουαρίου, 2012

Greta Garbo as Anna Karenina

!6
Γερμανία. Ποτάμι πάνω από ποτάμι.