04 Ιουλίου, 2016

Ψήφος στα 17

Ψήφος στα 17
Εκλέγεσθαι από τα 18
Δίπλωμα οδήγησης στα 16
Τσιγαριλίκι στα 12
Καλσόν στα 10 (για τα αγόρια στα 12)
Αλκοόλ στα 11
Σερβιέττα από τα 6
Τατού από τον παιδικό σταθμό
Σύνταξη στα 72