25 Ιουνίου, 2013

Υπηρεσίες ΥγείαςΌσον ακούς την τρεμάμενη φωνή μου
Να προπορεύεται ασθμαίνουσα, έστω και δίχως να με βλέπεις
Αντιλαβού και παραδέξου: ο δρόμος συνεχίζεται

[ Υπάρχει ακόμη κείνο το "παραπέρα"
Για το οποίο τίποτε δεν αρκούσε να σε πείσει ]

Αν και το ξέρω, ακόμη δύσπιστος θ' απορείς:

"Τι δουλειά έχει η "Φωνή βοώντος" μου
Ανάμεσα σ' άλλες φωνές, σε βουητά αναχωρήσεων;"


Ολούθε αιτήματα απελπισμένων που, ίδιοι με πουλιά
Σκάζουν στα τζάμια κλεισμένων παραθύρων
Προσδοκώντας τη δωρεάν απολαβή Υπηρεσιών Υγείας.