28 Αυγούστου, 2011

From Russia With Love - Matt Monro

Άνθραξ

Ο Άνθραξ, ο γνωστός βάκιλος που προκαλεί νόσηση με μεγάλη θνητότητα, αποτελεί ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα όπλα τού βιολογικού πολέμου. Η μετάδοση είναι εύκολη είτε από την αναπνευστική οδό είτε από την επαφή με το δέρμα. Η μετάδοση είναι από μολυσμένο ζώο προς άνθρωπο κι όσο πιο πολύ οξυγόνο υπάρχει ...τόσο το καλύτερο.
Οι μελετητές τής Βίβλου υποστηρίζουν πως, από τις περιγραφόμενες πληγές εναντίον τής Αιγύπτου, οι δυο ήταν στην πραγματικότητα επιδημίες Άνθρακα. Στις Η.Π.Α. χρησιμοποιήθηκε για τρομοκρατικούς σκοπούς την περίοδο 2001-2002.  

Κλικ 19