13 Μαΐου, 2016

Έγκλημα με άρωμα πολιτικής

Risultati immagini per delitto politico

Το θύμα εκείτετο αιμόφυρτο σε πρηνή θέση με τα άνω άκρα του σε διάσταση, όταν μπήκαν στον χώρο τού εγκλήματος ο υπαστυνόμος Φ και ο προϊστάμενός του Α. Από το πάνω διαμέρισμα ακούγονταν μουσική lounge και φωνές...
"Στοιχηματίζω ένα μπάτσελορ πάρτυ", είπε ο Φ. στρέφοντας το βλέμμα του προς τα πάνω και ύστερα προς τον Α. Ξαφνικά παρατήρησε πως στα αριστερά τού πτώματος υπήρχε ένας σωρός κοπράνων, η οσμή τών οποίων και η όψη είχε αλλοιωθεί από τις διάφορες οξειδώσεις που υπέστησαν τα περιττώματα.
Στον υποφωτισμένο χώρο πλησίον τής δεξιάς χειρός τού θύματος επτά-οκτώ παξιμάδια ήταν τοποθετημένα εις δύο στοιβάδες.
Πέντε λεπτά πέρασαν μέσα σε απορία, ναυτία, προσπάθεια να ευρεθεί σημειολογική τις απόπειρα, έως την στιγμήν που το πρόσωπο τού Φ έλαβε μιαν λευκοτέραν χροιάν τού λευκού, όπως λέγει γνωστόν λαϊκόν άσμα τής Μ. Βρετανίας.
"Έγκλημα πολιτικόν" ανέκραξε. "Σκότωσαν υπουργόν, κύριοι!!!"
- Μα τι στο διάτανο...τι είναι αυτά που λες; Ποιός υπουργός ήτο;
- Μα δεν βλέπετε; το θύμα παρεσκεύαζε "από το σκατόν, παξιμάδιον". Όλοι γνωρίζουμε πως τοιαύτας μεταβολάς μόνο είς συγκεκριμένος υπουργός τής κυβερνήσεως δύναται να επιτύχει. Μάλιστα εις το παρελθόν μετέτρεψε νήσον εις ελβετικόν τοπίον! Ρακένδυτους εις επενδυτάς!
Εδώ θα εδυσκολεύετο;
- Άρα ευρισκόμεθα προ εγκλήματος με "άρωμα πολιτικής"...
- Τώ όντι...παρά την σκατίλαν, φαίνεται πως έχετε δίκαιον υπαστυνόμε Α.