24 Ιανουαρίου, 2018

Μ.Μ.Ε.

Οι τελευταίοι ηλίθιοι που πιστεύουν ότι τα Μ.Μ.Ε. διαμορφώνουν κοινή γνώμη είναι τα ίδια τα Μ.Μ.Ε.